Kodak Express Lublin

Fotografia lotnicza WiP-Studio

masthead1_LOGO

www.wip-studio.pl/fotografia-lotnicza

Zastosowania w reklamie i marketingu:

 Zastosowania techniczne:

  • opracowywania GIS, fotogrametria, ortofotomapy:
    • terenów inwestycyjnych – pod kątem sprzedaży, ewidencji działek
    • terenów i inwestycji budowlanych np. postęp prac
    • pól uprawnych – optymalizacja nawożenia, weryfikacja rozwoju plonów
    • cmentarzy – inwentaryzacja obiektów znajdujących się na cmentarzu

Fotografie do projektów architektonicznych

 Inspekcja, nadzór i dokumentacja techniczna: